صفحه اصلی
3.4 (68.11%) 37 votes
Prev
Next

تیوب لیزر از اجزا مهم دستگاه لیزر است که دارای سه لایه می باشد برانگیختگی گاز در لایه اول ایجاد شده و لایه دوم عمل خنک کنندگی لایه اول را دارد و محفظه اصلی تیوب لیزر که لایه سوم می باشد . نحوه عملکرد تیوب لیزر به اینگونه است که الکترون ها از یک طرف تیوب هب طرف دیگر حرکت میکنند و با برخورد با مولکول های گاز و با برانگیختن گاز پرتوهای فوتون متساعد شده و با خروج این پرتوها از تیوب اشعه مورد بهره برداری قرار میگیرد، این پرتوها توسط آینه های تیوب لیزر منعکس می شود.

نوع های دیگر تیوب ها یا مولد ها لیزر کاربردهای گوناگی از مدل های  Seal شد  co2 داشته باشند .

از ویژگی های اصلی  تیوب ها اول توان میانگین و دوم توان ماکزیمم را میتوان نام برد که در توان ماکزیمم حدود 20 وات از توان میانگین بالاتر است. باید توجه داشت فقط پارامتر توان میانگی را روی دستگاه اعمال شود